45ste seizoen: vzw Festival der Voorkempen

Met veel plezier schrijf ik, als burgemeester van Zoersel, een inleidend woord voor de programmatie van het Festival der Voorkempen. De naam en faam van dit festival is groot en terecht.
Jaar na jaar slagen de organisatoren erin topmuzikanten in de deelnemende gemeenten op diverse podia te brengen. Bovendien is de programmakeuze steeds een ontdekking omdat men ook durft gaan voor nieuwe muziek. En dat zal het komende seizoen niet anders zijn. Het programma laat het hart van de liefhebber sneller slaan;  het doet hopen tijd te vinden om erbij te kunnen zijn. 

Zoersel is trots op het Pecheurorgel in de Sint-Elisabethkerk, beschermd monument van onze gemeente en een echte parel in de Voorkempen. Het barokorgel werd in 1712 besteld bij orgelmaker Pecheur uit Berchem en in 2001 gerestaureerd. Sindsdien prijkt het in zijn oorspronkelijke staat in de Elisabethkerk, met zijn beperkt klavier maar heel kenmerkend en gewaardeerd. 

We zijn dan ook vereerd dat het jaarlijkse concert waarbij we het Pecheurorgel laten klinken in zijn volle glorie, opgenomen wordt in de programmatie van het befaamde festival. De muziekliefhebbers in  Zoersel zullen zo nog makkelijker de weg vinden naar de mooie topconcerten meestal in Schilde, maar ook in Malle en Broechem.
En ik twijfel er niet aan dat de bewoners van de andere gemeenten de deelname van Zoersel, een verrijking zullen vinden.
Het wordt mee onze opdracht om al dat moois verder bekend te maken, zeker bij onze jeugd. 

De uitdaging is: mensen te overtuigen om zich te laten verrassen door wat ze (nog) niet kennen. Ik dank de organisatoren en wens het festival een hoge vlucht en het publiek der Voorkempen heel veel genot bij het beluisteren en beleven van dit heerlijke aanbod.

 

Liesbeth Verstreken, burgemeester Zoersel